Seletuskiri.pdf
Tallinna keskuse ja sadamaala inimeste paiknemise ja liikumise uuring-1.pdf
Projekti koosseis.pdf